Avís legal i política de protecció de dades

1.- Informació legal i acceptació.

El domini www.elviatgecadaques.com és propietat de Projecte Globo SL, amb domicili a Plaça Doctor Pont nr 5, 17488 de Cadaqués i CIF B02850147. Telf. 872 20 68 30 E-mail: elviatgecadaques@gmail.com

Aquestes disposicions regulen l'ús del servei del portal d'Internet (d'ara endavant, pàgina WEB) que Projecte Globo SL posa a la disposició dels usuaris d'Internet.

L'accés a la pàgina WEB és gratuït, sense perjudici del cost que l'usuari haurà de suportar per la connexió a la xarxa, connexió contractada amb el proveïdor corresponent.

La utilització de la pàgina WEB atribueix la condició dusuari i implica lacceptació de totes les condicions incloses en aquest avís legal.

2.- Propietat intel·lectual i Industrial.

Tots els continguts la pàgina WEB, (imatges, fitxers, marques, icones, tecnologia i altres continguts audiovisuals) són propietat intel·lectual de Projecte Globo SL i per tant estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual de Projecte Globo SL.

En especial, les marques, noms comercials o signes distintius són propietat de Projecte Globo SL, sense que l'accés a la pàgina WEB atribueixi cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials o signes distintius.

Queda expressament prohibits a l'usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol dels elements subjectes a propietat intel·lectual o industrial inclosos a la pàgina, excepte en els casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels drets corresponents.

3.-Limitació de Responsabilitat.

Projecte Globo SL no garanteix la disponibilitat permanent de la pàgina WEB i dels serveis oferts a través d'aquesta, i queda exempta de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis derivats de la manca de disponibilitat del servei per raons de força major o altres motius aliens a voluntat, així com les derivades de necessitats de manteniment, actualització o millora de la pàgina o dels equips i sistemes informàtics. Tampoc no es pot garantir l'absència de virus o altres elements que puguin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, i correspon a l'usuari dotar-se dels elements de protecció necessaris per captar l'existència de qualsevol element que pugui ser potencialment perjudicial.

Els enllaços que contenen la pàgina WEB poden determinar laccés daltres pàgines WEB o llocs WEB gestionats per tercers totalment aliens a Projecte Globo SL i sobre els quals no sexerceix cap control. Per això, Projecte Globo SL no respon dels continguts de la pàgina enllaçada, ni tampoc aconsella o aprova aquests continguts. L'enllaç tampoc no suposa que hagi existit un acord previ amb els responsables de la pàgina enllaçada.

L'usuari que accedeix a la pàgina WEB, ho fa pel seu compte i risc. Projecte Globo SL, col·laboradors, empleats i representants no es responsabilitzen dels errors o omissions dels quals poguessin patir els materials de la pàgina i no podran ser considerats responsables per qualsevol dany derivat de la utilització de la pàgina WEB, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi facilita.

4.- Política de privadesa.

Projecte Globo SL, com a responsable del tractament de les dades, garanteix el compliment dels que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD).

Les dades personals no queden registrades de forma automàtica pel sol fet de visitar i navegar per aquest lloc web, però, existeix determinada informació que pugui quedar recollida i gravada als nostres sistemes (per exemple la referent al tipus de navegador d'Internet, sistema operatiu, adreça IP des d'on s'accedeix a les pàgines del Web, etc.) amb l'objectiu de millorar la navegació de l'Usuari i la gestió de la pròpia Web.

Projecte Globo SL es compromet a demanar les dades que siguin estrictament necessàries per dur a terme el servei demanat per l'Usuari en cada cas, sense les quals no seria possible gestionar la prestació.

Així mateix, Projecte Globo SL es compromet a complir amb el deure secret i confidencialitat respecte de les dades personals proporcionades per l'Usuari d'acord amb la legislació aplicable.

Quan us siguin sol·licitades dades personals a través del present lloc web, l'Usuari les incorporarà voluntàriament, i serà degudament informat de la identitat del sol·licitant, les finalitats de la sol·licitud, legitimació per al tractament de les dades, així com de la possibilitat i procediment per exercir els seus drets d'acord amb la legislació actual.

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar a Projecte Globo SL qualsevol modificació d'aquestes dades amb l'objectiu de mantenir les dades actualitzades.

Projecte Globo SL es reserva el dret d'excloure dels serveis tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sens perjudici de les altres accions que siguin procedents en Dret.

L'emplenament de totes les dades sol·licitades és necessària per aconseguir l'èxit dels serveis posats a disposició de l'usuari al present lloc web. Si no es faciliten totes les dades o que siguin inexactes, Projecte Globo SL no garanteix que els serveis puguin prestar-se correctament o s'ajustin a les necessitats de l'Usuari.

Projecte Globo SL no comparteix les dades amb tercers aliens i tampoc no transfereix dades personals a tercers països ni a les organitzacions internacionals.

Si teniu alguna pregunta sobre la nostra Política de Privadesa, preguem es posi en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a elviatgecadaques@gmail.com.

Projecte Globo SL es reserva la possibilitat de revisar aquest Avís Legal i Política de Protecció de Dades i publicar la versió més actualitzada al nostre Lloc Web.

5.-Legislació Aplicable.

Aquest Avís Legal i Política de Protecció de Dades es regeix per la llei espanyola.